โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ตารางเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2566
19/04/2023
01/03/2023
06/02/2023
27/10/2022
10/06/2022
23/05/2022
10/05/2022
Education News
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
Link