โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
https://actionforclimate-ebook.deqp.go.th/
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
Education News
27/10/2022
10/06/2022
23/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
05/04/2022
18/03/2022
18/03/2022
ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง เรื่อง มาตรการเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
Link