โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 งานแนะแนว
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครัั้งที่ 70 การแข่งขันโรงเรียนเรียนรวม
ร.ร.บางบัวทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งฟุตซอลหญิง รายการ ฟุตซอลวันแม่แห่งชาติ
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง
นักกีฬาฟุตซอลหญิงได้เป็นตัวแทน จ.นนท์
แห่เทียน 2565
หล่อเทียนพรรษา2565
งานผ้าป่าโรงเรียน2565
พิธีไหว้ครู 2565
ผลการวาดภาพของนักเรียน
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ระดับชาติและนานาชาติ
โครงการสร้างสรรค์คลิปสุขภาวะ
แก้ 0 ร มส 2565
โครงการปันรักจากครอบครับ-บท-เฟส-4.2
โครงการปันรักจากครอบครัว บ.ท. เฟส4
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2564
รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 /2564