โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ข่าวสารสำหรับนักเรียน
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
โปรแกรม GSP v.5
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
การติดตั้งแอปพลิเคชัน DSchool สำหรับผู้ปกครอง ครู นักเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
คู่มือระเบียบการแต่งกายโรงเรียนบางบัวทอง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
แจ้งความประสงค์เข้าเรียนต่อ ห้องเพชรบัวทอง ชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
ประกาศ ผลนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทนักเรียนเรียนดี
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ประกาศ ผลนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทเด็กดีมีคุณธรรม
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
คู่มือการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65