โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ข่าวสารสำหรับนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเรียนดี
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
โปรแกรม GSP v.5
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
การติดตั้งแอปพลิเคชัน DSchool สำหรับผู้ปกครอง ครู นักเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
คู่มือระเบียบการแต่งกายโรงเรียนบางบัวทอง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65