โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ดูภาพกิจกรรมใน 

 facebook-logo_0.png

   BangbuathongWorldclass StandardSchool   YES-ThumbFinal_4.9.15-2.png

 

แปลหน้าเว็บเป็นภาษาอื่น

การอบรมครูศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบกระบวนการ GPAS 5 STEPs PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พ.ว. )

จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

NIK 7319  NIK 7514 

เรื่อง ยุทธศาตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( O-Net)

ตามมาตรฐานสากล เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ด้วยระบบมาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ

สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 23-24 มกราคม 2559

ณ โรงเรียนบางบัวทอง 

 
ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย Joomla templates free
Joomla templates free designed by Lonex.