โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ดูภาพกิจกรรมใน 

 facebook-logo_0.png

   BangbuathongWorldclass StandardSchool   YES-ThumbFinal_4.9.15-2.png

 

แปลหน้าเว็บเป็นภาษาอื่น

The News
ประวัติโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:20 น.

โรงเรียนบางบัวทอง ตั้งอยู่ เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบัวทอง ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 ครั้งแรกตั้งอยู่ที่ตำโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดละหาร

เนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวาโดยมีพระครูนนทปรีชา

(หลวงพ่อเปลี่ยน ทองทวี) อดีตเจ้าอาวาสวัดละหารเป็นผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน

-คุณกฐิน กุยยกานนท์ ได้บริจาดที่ดินจำนวน 25ไร่  ในปีพ.ศ. 2528 จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งใหม่

โดยการประสานงานขอบริจาดที่ดินของ

นายคำนวณ บุญเพ็รชแก้วผู้บริหารโรงเรียนกับนายวิเชียร พงศ์ทองคำอดีตนายกเทศมนตรีเทศเมืองบางบัวทอง

- เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 5 หลังอาคารเอนกประสงค์1 หลัง

อาคารหอประชุม2หลังอาคารพยาบาล 1 หลัง

อาคารกาญจนาภิเษก 1 หลังสำนักงานธนาคารโรงเรียน 1  หลังเรือนนอนเวรครูชาย 1 หลัง

- เปิดสอน เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม2501อักษรย่อ  "บ.ท."

โรงเรียนบางบัวทองเปิดทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 38 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 66 ห้องเรียน

 
ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย Joomla templates free
Joomla templates free designed by Lonex.